Rodzice chcą jak najlepiej, ale też nieświadomie warzą bigosu